Dutch | English | Disclaimer


E-consultancy
Naast een direct fysieke aanwezigheid van de Energievisie consultant heeft de praktijk uitgewezen dat het in voorkomende situaties heel goed mogelijk is verschillende diensten via internet en E-mail te verlenen. Zoals alle diensten die Energievisie aanbiedt, is ook E-consultancy maatwerk, waarbij we de vorm en de inhoud aanpassen aan de mogelijkheden en wensen van uw organisatie.