Dutch | English | Disclaimer


De juiste balans
Een goed resultaat wordt niet bereikt met standaard oplossingen, maar door middel van intelligent en afgewogen maatwerk. De daar bijbehorende afwegingen moeten in een zo vroeg mogelijk stadium gemaakt worden, zodat duurzame energie geen ondergeschoven onderdeel wordt dat aan het eind van het proces nog even wordt toegevoegd.

Natuurlijk kan niet in alle situaties uitgevoerd worden wat men eigenlijk voor ogen had. Als een onderdeel heel duurzaam en energiebesparend is maar binnen de sociale woningbouw nog niet betaalbaar, zal men zich moeten beperken tot toepassingen in het duurdere woningsegment en utiliteitsbouw. Het gaat altijd om de juiste balans tussen baten en lasten.

Bestaande bouw
Ook bij bestaande gebouwen kan Energievisie een belangrijke inbreng hebben, vooral waar het comfortverhoging en energiebesparende maatregelen betreffen. Door een energie analyse te maken van het bestaand energieverbruik en de optredende energieverliezen.