Dutch | English | Disclaimer


Realisatie en optimalisatie
Energievisie realiseert constructieve energiebesparingen in bestaande en nieuwbouwprojecten.

Door Energievisie zo vroeg mogelijk bij de bouwkundige ontwerpfase te betrekken, kunnen aanzienlijke besparingen op energiekosten worden behaald.

Energievisie verplicht zich tot het behalen van het beoogde resultaat en verstrekt een “Energie Certificaat”, voor projecten, ontworpen en uitgevoerd onder toezicht van Energievisie.

Tevens geeft Energievisie Energie Prestatie Adviezen (EPA-U) voor de bestaande utiliteitsbouw ten behoeve van de milieuwet, het bedrijfsenergieplan en het huisvestingsbeleid. Analyseren en controleren van energieverbruik, binnenklimaat met behulp van metingen, beoordelen onderhoudscontract, toetsen van de kwaliteit van de installaties en beoordeling van de bijbehorende veiligheidsaspecten.

     
 

Energiecertificaat

Vanaf 4 januari 2006 is een energiecertificaat verplicht voor alle gebouwen. Het energiecertificaat dient bij verkoop of huur te worden overhandigd. In openbare gebouwen moet het energiecertificaat verplicht worden opgehangen.