Dutch | English | Disclaimer


Traditioneel advies
Beheer en onderhoud:

• het opstellen van een plan van aanpak
• het formuleren en implementeren van het onderhoudsbeleid
• het opstellen van onderhoudsbestekken
• het uitwerken en budgetteren van meerjaren onderhoudsplannen
• het verzorgen van de aanbesteding van de onderhoudswerkzaamheden
• periodieke inspecties met terugkoppeling naar het onderhoudsbeleid