Dutch | English | Disclaimer


             
 

De behoefte aan energie zal de komende jaren sterk blijven toenemen.
De ons beschikbare fossiele brandstoffen zullen in een snel tempo schaarser worden. De kosten van de conventioneel verkregen energie zullen dan ook blijven stijgen. Dit maakt dat de exploitatie van bestaande objecten onbeheersbaar / onbetaalbaar zal worden. In januari 2006 zal de invoering van de nieuwe Europese regelgeving voor energieprestatie van gebouwen, aan de hand van energie certificaten, van kracht worden. Dit betekent dat waardebepaling van vastgoed mede afhankelijk zal gaan worden van een aanwezig energiecertificaat.

Door een goed energiemanagement kan met een minimale energie investering een maximaal comfort worden bereikt. Energievisie is dé specialist op het gebied van verbeteren van energieprestaties en heeft de kennis en ervaring voor het adviseren, bouwen en beheren van duurzame energie systemen. Energievisie zorgt ervoor dat exploitatie van utiliteit, woningbouw en complexen rendementvol is bij zowel nieuwbouw als bestaande gebouwen.

 

Advies
Energievisie adviseert en ontwerpt energie zuinige installaties o.a. voor het koelen en verwarmen van utiliteit, woningbouw en complexen.

Ervaring
Energievisie heeft de kennis en ervaring om de energie stromen middels thermische accumulatie en terugwinning zodanig te beheersen, dat er een energie balans bereikt wordt waarbij slechts met een minimale energie toevoeging volstaan kan worden.

 

Analyse
Energievisie maakt energie analyses met als doel om tot energie investeringen te komen met een maximaal te behalen rendement.

Rendabel
Energievisie verdient geld voor u en maakt de exploitatie rendementvol.